Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 1088/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 977/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi z zakresu kategorii B

III SA/Łd 603/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] oraz postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...].

II SA/Łd 692/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy

III SA/Łd 470/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

III SA/Łd 860/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 982/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 192/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na rozbudowę obiektu budowlanego w pasie drogowym

III SA/Łd 293/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy sporządzenia i wydania kopii z przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B

III SA/Łd 858/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   3