Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Sz 631/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/267/04 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu i metali kolorowych na terenie gminy i miasta [...], obowiązku prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości u m o r z y ć postępowanie sądowe