Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 254/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr SO. VIII - 3 CZ/5110/26 /05 w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Po 547/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania i zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu o uiszczenie wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 1181/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1478/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia

II OZ 1117/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno

OSK 1967/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w związku ze skarga kasacyjna A. Ś. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 1053/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 946/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości

II SA/Ke 175/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1789/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100