Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1238/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie uchylenia czynności materialno

IV SA/Po 1026/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego

II OSK 1125/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 1072/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II OSK 2076/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2195/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie

III SA/Gd 94/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 2075/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Wr 586/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 903/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie
1   Następne >   +2   5