Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 170/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania

II SA/Gl 222/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej zameldowania

II SA/Gl 1348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 1148/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania