Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 468/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SA/Wa 334/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi A. W., J. K., O. W., A. W., M. K., M. C., S. U. i G. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 604/15

I SAB/Wa 263/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołań

I SA/Wa 279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi J. K. i M. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 619/16

II SA/Po 524/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SAB/Łd 13/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie doręczenia decyzji ze stwierdzeniem ostateczności

I OSK 2514/16 - Wyrok NSA z 2018-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 659/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa w przedmiocie odmowy zwolnienia od grzywny

I SAB/Wa 160/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty
1   Następne >   2