Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Rz 45/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Wr 37/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. Z. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zobowiązuje Burmistrza Miasta P. Z. do wydania w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt organowi decyzji w przedmiocie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta P. Z. z dnia [...] nr [...]

II SAB/Wr 1/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Sz. P. w przedmiocie nieprzekazania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o wygaśnięciu użytkowania działki

II SAB/Bk 18/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie niezałatwienia w określonym terminie wniosku o wypożyczenie dokumentu z akt sprawy

II SAB/Gd 11/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpatrzenia złożonego przez skarżącą A. G. wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. [...] w R. stanowiącej działkę Nr [...] obręb [...], w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia organowi akt administracyjnych z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocno...

II SAB/Bk 42/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.

II SA/Bk 457/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-04

Sprawa ze skargi J. B. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie pozostawienia podania o podział nieruchomości bez rozpoznania

II SA/Bk 746/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-19

Sprawa ze skargi J. B. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o podział nieruchomości

II SAB/Ol 7/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział nieruchomości

II SAB/Bk 9/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości
1   Następne >   2