Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 780/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego (P.C.)

I SAB/Wa 450/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 10/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

I SAB/Wa 580/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 787/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

Sprawa ze skargi J. U. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 872/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 1227/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 1228/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi A. R., A. R. i R. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4