Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 405/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi P. S. A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 348/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 1629/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1587/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1715/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-01

Sprawa ze skargi P. I. i L. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1627/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 1657/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 333/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 434/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   3