Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2984/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. B. na uchwałę Rady Miejskiej W. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Rz 894/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Łańcuta w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym