Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 595/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 614/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Gl 341/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy sprostowania aktu własności nieruchomości

II SA/Gl 1227/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Gl 135/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SA/Gl 293/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu mieszkalnego