Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 680/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 595/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 594/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania