Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 908/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie: zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania ścieków przez nieruchomość

II SAB/Ke 19/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa

II SAB/Ke 24/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

SA/Rz 984/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności aktu

II SAB/Wr 2/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 571/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali użytkowych

II SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej

II SA/Kr 1185/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Starosty , nr [...].

II SAB/Wr 112/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   28