Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 37/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi A. D., C. D., G. J. S., F. W. K., W. S., M. A. Ż., M. W. S., C. M. A.-A., V. A.-C. i K. M. N.-K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 7/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Po 940/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii operatów szacunkowych.

II SA/Rz 1163/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SAB/Wa 737/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika [...] z [...] października 1975 r. nr [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SA/Wr 289/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 81/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego [...] nr [...] o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

I OSK 715/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykupu nieruchomości

II SA/Gl 798/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego przy ustaleniu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 759/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   3