Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 54/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania pieniężnego

I OSK 7/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Rz 979/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 937/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Rz 867/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego opłat

I OSK 602/17 - Wyrok NSA z 2017-12-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Kr 860/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Łd 198/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

II SAB/Wr 59/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 160/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi Miasta [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   2