Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 533/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gd 121/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-25

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłość prowadzonego przez Wojewodę postępowania w sprawie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski

II SA/Rz 1420/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego opłat

II SA/Wr 45/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Władysław Kulon (spr.) Sędzia WSA Anna Siedlecka Protokolant sekretarz sądowy Ewa Trojan po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 lutego 2019 r. sprawy ze sprzeciwu L. P. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejętą na własność Skarbu Państwa nieruchomość gruntową oddala sprzeciw.

II SA/Bk 208/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1493/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa trwałego zarządu po wznowieniu postępowania

I OSK 1879/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu

II SA/Rz 177/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej

II SAB/Wr 71/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-17

Sprawa ze skargi H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Gd 241/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie bonifikaty udzielonej od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
1   Następne >   3