Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 60/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi

VI SA/Wa 119/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia koncesji na wydobywanie gazu ziemnego

II GSK 1601/18 - Wyrok NSA z 2018-11-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. Spółki jawnej z siedzibą w Z. (obecnie S. S.A. z siedzibą w Z.) na czynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie sporządzenia i ogłoszenia wykazu odbiorców przemysłowych

VI SA/Wa 2025/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prokuratora Generalnego w przedmiocie wydania opinii w sprawie spełnienia wymogów rozszerzenia koncesji na magazynowanie paliw