Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

II OZ 396/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 2596/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nakazania wykonania działań zapobiegającym szkodom

II SA/Ke 258/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 914/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

skarg J.L. i M.L. na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ke 82/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 728/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia decyzji Wojewody Gdańskiego z 6 VI 1983 r.

II OSK 815/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 928/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1951/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi W. W. na czynności Wojewody [...] w przedmiocie przekroczenia uprawnień wynikających z przepisów prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   100