Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1637/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Kr 622/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 770/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 1058/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 76/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1763/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 1101/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 660/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

II SAB/Kr 144/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania w ustawowym terminie sprzeciwu

II SA/Kr 1281/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14