Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 358/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Zblewo w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OZ 79/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ustka Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 770/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Miedzianej Górze , Nr XVIII/134/04 w przedmiocie wniosku Zwi...

II OZ 1084/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi S. N. i J. N. na uchwały Rady Gminy Zielona Góra : 1/ nr [...] w przedmiocie warunków partycypacji w kosztach wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy Zielona Góra

II SA/Rz 90/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy G.

II SA/Sz 21/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-19

skargę Wojewody na uchwałę nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Grzmiąca w przedmiocie uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za okres od

II OSK 233/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie opłaty za podłączenie do wodociągów

II OSK 2574/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy stwierdza nieważność § 2, § 3, § 5, § 6 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 2, § 8, § 9, § 10 ust. 5, § 11 ust. 2, § 12 pkt 1 i 3, § 13, § 16, § 20 ust. 3, § 21 ust. 2 i § 25 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1364/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubaczów w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 2 pkt 7 i pkt 8, § 11 ust. 5, § 12 ust. 3, § 14 ust. 1, § 17, § 23 ust. 3 w zw. z § 23 ust. 1 i 2, § 25 ust. 2, § 27, § 28 ust. 2, § 31 ust. 2 i § 3
1   Następne >   2