Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 358/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Zblewo w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OZ 79/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ustka Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 770/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Miedzianej Górze , Nr XVIII/134/04 w przedmiocie wniosku Zwi...

II OZ 1084/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi S. N. i J. N. na uchwały Rady Gminy Zielona Góra : 1/ nr [...] w przedmiocie warunków partycypacji w kosztach wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy Zielona Góra

II OSK 233/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie opłaty za podłączenie do wodociągów

II OSK 2574/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 2165/18 - Wyrok NSA z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Narewka w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków