Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 985/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1971/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 439/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania;

II SA/Kr 296/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-10

skarg Ośrodka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w O. i Gminy [...] na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego skargi oddala

II SA/Kr 1739/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego odmawia uzupełnienia wyroku WSA w Krakowie z 12 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 1739/1

II SA/Kr 829/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia kosztów w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 161/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy wydania decyzji ustalającej obowiązek usunięcia zadrzewień

II SA/Kr 533/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego