Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 296/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-10

skarg Ośrodka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w O. i Gminy [...] na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego skargi oddala