Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 440/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 739/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 693/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SAB/Wa 460/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2552/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2555/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2580/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 678/13 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1419/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   69