Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2017/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1863/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1145/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 504/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uchylenia decyzji oddala sprzeciw.

I SA/Wa 2278/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 1451/16 - Wyrok NSA z 2016-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego