Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1250/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1808/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania z urzędu mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 1124/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1588/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1069/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1081/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa nieruchomości Skarbu Państwa

I OSK 714/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 1926/12 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4