Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1644/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego

I SA/Wa 2082/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1586/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

skarg M.K., K.R., D.R. i T.B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji