Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego X

I OSK 2458/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 639/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 458/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 570/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 576/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia nieruchomości pod drogę

I SA/Wa 639/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 460/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Gminę M. prawa własności gruntu zajętego pod ulicę

I OSK 120/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 430/11 - Wyrok NSA z 2011-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 769/10 - Wyrok NSA z 2011-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   5