Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I FSK 691/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 1998 i 1999 r. w podatku od towarów i usług

I FZ 190/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2005 r.

I SA/Gl 171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gl 174/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Wr 8/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Sprawa ze skargi 'A'Sp. z o.o. z siedzibą we W. na czynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT

II FZ 251/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Ke 113/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Go 396/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji.

I SA/Gl 908/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100