Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Go 396/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji.

I FSK 882/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Magdaleny K. na decyzje Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w T. , (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień 1999 r. oraz styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2000 r.

I SA/Rz 42/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Rz 440/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego

I SA/Rz 40/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Rz 252/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zezwolenia na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w podatku od towarów i usług

I SA/Rz 317/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...] lutego 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od marca 2001r. do lutego 2002r.

I SA/Rz 486/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2005 r.

I SA/Rz 543/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-16

skarg 'A' S.A. z siedzibą w R. na decyzje SKO w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej w podatku od nieruchomości za lata: 2000, 2001, 2002, 2003, 200
1   Następne >   +2   +5   +10   18