Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 113/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Kr 678/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych na poczet zaległości w podatku od towarów i usług,

I FZ 393/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia zabezpieczenia dokonanego przez wpis hipotek przymusowych

I SA/Rz 486/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II FZ 530/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr ... w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r.

I SA/Lu 564/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów na prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na prowadzenie egzekucji administracyjnej.

I FZ 392/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia zabezpieczenia dokonanego przez wpis hipotek przymusowych

I FSK 1064/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Gd 327/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SAB/Rz 3/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 1) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r.
1   Następne >   +2   +5   +10   20