Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi B. Limited z siedzibą na Wyspach Kajmańskich na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.

I SA/Gl 543/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Ol 789/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania odnośnie udzielenia wierzycielowi informacji

I FSK 397/13 - Wyrok NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

III SA/Wa 2230/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA/Gl 1262/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnej w kwestii podatku od towarów i usług

I SA/Wr 1664/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

I SA/Łd 453/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2005 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

III SA/Łd 239/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego umorzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości

I FSK 779/13 - Wyrok NSA z 2014-04-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   15