Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 678/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych na poczet zaległości w podatku od towarów i usług,

I SA/Kr 995/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie potrącenia należności z emerytury za 1997rok.

I SA/Kr 48/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok

I SA/Kr 362/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

skarg j Fabryki Urządzeń [...] 'N' S.A. w N., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku VAT za maj, czerwiec, lipiec 2005 r. postanowił:

I SA/Kr 249/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-21

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2001r.

I SA/Kr 481/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2000r.,

I SA/Kr 516/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

I SA/Kr 615/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-03

skarg 'P' T. P. & S. K. spółka jawna w K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty 2002 r.,

I SA/Kr 1136/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji,

I SA/Kr 1856/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu
1   Następne >   +2   +5   7