Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 908/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Sz 83/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za październik 2011 roku

II FSK 788/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty skarbowej

I SA/Gl 1341/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

I SA/Gl 838/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Rz 486/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

I SA/Rz 42/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Rz 440/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego

I SA/Rz 40/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17