Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1869/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 172/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SAB/Wa 37/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie bezczynności w sprawie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 2044/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia,

IV SO/Wa 154/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Ministra Środowiska

IV SAB/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska, w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 428/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska, w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1450/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-31

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany terminu zamknięcia składowiska odpadów

IV SO/Wa 55/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-20

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   18