Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 917/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie przekazania sprawy do rozpatrzenia innemu organowi

II SA/Wr 1/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-13

skarg Z. D. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie przekazania do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Staroście W. kopi pisma w części dotyczącej odprowadzania ścieków z szamba do strumyka