Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

II OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

II SAB/Kr 51/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. I. zobowiązuje Starostę W. do wydania w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zwrotu akt organowi - aktu w postępowaniu wszczętym na wniosek Spółki z o.o. '[...]' w K. w dniu 18 kwietnia 2008r. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. I

II OSK 262/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie emisji hałasu

II OW 68/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na wycięcie drzew i krzewów oddala wniosek

II OW 100/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr [...], [...], [...], [...] obręb [...] K.

II SAB/Gl 60/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa