Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 523/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora

II SA/Ol 510/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

III SA/Lu 288/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora Katolickiego Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ol 499/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

III SA/Lu 561/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w przedmiocie odmowy przeniesienia studenta Uniwersytetu Medycznego na Uniwersytet Medyczny

II SA/Ol 1061/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku filologia ukraińska

II SA/Ol 1056/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku energetyka

III SAB/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu

III SA/Łd 212/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7