Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Gd 55/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi L. S. na działanie Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięć zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 450/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

IV SA/Wa 1401/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

IV SA/Wa 1368/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

II SA/Gd 237/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 75/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia

II SA/Rz 308/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji o ustalenie warunków zabudowy

II SA/Gd 265/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 1961/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   50