Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OSK 18/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji ustalającej warunki zabudowy

II OSK 103/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej warunki zabudowy

II OSK 47/18 - Wyrok NSA z 2018-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego