Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 297/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1380/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1280/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie stwierdzeni...

IV SA/Wa 1045/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

IV SA/Wa 168/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 692/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 693/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.
1   Następne >   +2   +5   11