Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1248/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

skarg M. B., T. B., J. K. i H. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 780/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej