Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 48/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2504/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 67/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3827/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności

IV SA/Wa 3502/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu