Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Bd 1405/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 1404/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Gd 26/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II OSK 1698/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Po 1169/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu

II OSK 2187/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Po 245/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wr 506/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SAB/Gd 143/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nieważności postanowienia stwierdzającego zgodność podziału działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2