Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 238/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Chełmskiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II SA/Wr 545/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 299/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

IV SA/Wa 1944/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II OZ 1089/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Hajnowskiego w przedmiocie udostępnienia listy uczestników scalenia, przesłania kserokopii map działek wydzielonych podczas scalenia oraz ich wypisów

IV SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

OW 177/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego, do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr [...] stanowi wspólnotę gruntową

II SA/Rz 1340/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 318/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi
1   Następne >   +2   +5   +10   100