Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gd 198/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 296/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 183/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

II SA/Po 106/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1753/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

IV SA/Po 121/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Łd 766/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1279/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Rz 891/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Po 86/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Sprawa ze skargi M. K. i B. M. na decyzje Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;
1   Następne >   +2   +5   +10   24