Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku G. P. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-15

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażaleń od postanowień WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-13

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-04

Wniosek G. i S.P. w sprawie z wniosku G. i S.P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny