Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

II SA/Ol 946/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zmiany terminu realizacji nakazu

II SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie

II SA/Wa 57/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie

II SA/Bk 958/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego

II SA/Bk 957/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie opracowania programu szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego

II SA/Wa 54/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie umorzenia dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie

II SA/Rz 984/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Kr 1535/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

I OSK 805/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Go 558/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   2