Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 673/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,