Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 1317/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wydaniu zaświadczenia o zdaniu osobnej kwatery stałej

I OZ 1042/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1317/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 690/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Gdyni , nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Wa 335/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-07

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'A' z siedzibą w G. na zaświadczenie Prezydenta Miasta w przedmiocie samodzielności lokalu

II SA/Sz 88/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

IV SA/Po 268/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

VIII SA/Wa 857/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   88